Новини и събития

 • Заключителна пресфонфернция
 • Посещение авиокосмически център с планетариум
 • Допълнителни дейности
 • Tеатрални постановки за деца
 • Състезания по безопасност на движението
 • ОБЩИНА СРЕДЕЦ ОРГАНИЗИРА „ДЕН НА ЕТНОСИТЕ“
 • ЗЕЛЕНА СЕДМИЦА
 • НОРВЕЖКИ ЕКСПЕРТ С ДАРЕНИЕ ЗА ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ
 • ПОСЕЩЕНИЕ С ОБРАЗОВАТЕЛНА ЦЕЛ В ГР. ВАРНА
 • Пресконференция
 • НОРВЕЖКИ ЕКСПЕРТ ПОСЕТИ ОБЩИНА СРЕДЕЦ
 • Сесия с логопед в ЦДГ "Дъга" с. Дебелт
 • Логическо мислене и работилница за решаване на проблеми в ЦДГ "Дъга" с. Дебелт
 • Mеждукултурни работилници
 • Провеждане на сесии с психолог в ОДЗ "Бърборино"
 • ЗАПОЧНА РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ОГРАДАТА НА ОДЗ „СНЕЖАНКА“ ГР. СРЕДЕЦ
 • Осигуряването на правилно емоционално и езиково развитие на децата
 • Индивидуални консултации на педагозите с родители
 • ТЕАТРАЛНА ПОСТАНОВКА
 • Пресконференция по проект BG06-216 „Устойчиво развитие чрез мултикултурно образование – грижа за деца в риск в Община Средец”
 • Покана за стартираща пресконференция по проекта
 • Първата групова сесия с родители и деца от ромски произход
 • Теренна работа на ромските образователни медиатори
 • Междукултурни и логически работилници
 • Индивидуални консултации на педагози с родители